06 - 28 633 564 info@sffp.nl

ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENINGEN

Een goede financiële administratie is onontbeerlijk voor elke onderneming. Niet alleen is zij onmisbaar als het gaat om het uitzetten van het managementbeleid, ook is zij van belang om de communicatie met derden goed vorm te geven. Denkt u hierbij aan instanties als banken, andere kredietverstrekkers of fiscus.

SAMENSTELLEN JAARREKENING

Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als ook voor instellingen als de Belastingdienst, een bank of andere verstrekkers van leningen. Besloten vennootschappen (BV’s) en andere rechtspersonen dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Op basis van de uitgewerkte administratie kunnen wij de jaarrekening van uw onderneming samenstellen.

Bij de bespreking van de jaarrekening zullen wij niet alleen kijken naar het eindresultaat van de jaarrekening, maar ook naar de toekomst van de onderneming. Voorstellen tot verbetering van de organisatie zullen wij, waar nodig geven om samen met u te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat.

Wilt u meer weten over de expertise van SFFP op het gebied van administratieve dienstverlening?

Wilt u meer weten? Bel voor een vrijblijvende afspraak: 06-28633564.